Obchodné podmienky

 • bezglutenove pecivo
  smacap_Bright

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je : názov spoločnosti: Katarína Kosmeľová, adresa: Slnečná 164/16, Námestovo 02901, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Námestove, Oddiel : 560-10838 , Vložka číslo : OŽP-A/2008/04097, IČO: 43 464 939, DIČ: SK1040902467,  tel. +421 911 323 347 mail: katka.kosmelov@gmail.com a(ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. OBJEDNÁVANIE

2.1Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť. Termín dodania tovaru: Objednávky prijímame od pondelka do nedele napr. v párnom týždni. Nazbierané objednávky v párnom týždni  zasielame v nasledujúcom nepárnom týždni v utorok a v stredu. Tovar bude zákazníkovi doručený kuriérom najskôr v stredu, najneskôr v piatok. Tovar bude zasielaný vždy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 1. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena dopravy je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a cca 100g-200g váhy balenia. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.3 Platba za dodanie Tovaru na adresu SPS kuriér prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Service

Platba v hotovosti pri preberaní zásielky alebo platbou online.

V cene poštovného je započítané balenie.  V prípade výberu dobierky je poplatok 1 €

Výsledná cena bude prirátaná vo faktúre podľa hmotnosti objednávky.

Balík do 1kg  – 3,70 €

Balík do 3kg – 3,80 €

Balík do 5kg – 3,90 €

Balík do 10kg – 4,30 €

Balík do 15kg – 5,10 €

Balík do 20kg – 6,20 €

3.4 Platba za doručenie do odberných miest Pickup, ALZA BOXOV

 Platba v hotovosti pri preberaní zásielky alebo platbou online.

V cene poštovného je započítané balenie.  V prípade výberu dobierky je poplatok 1 €

Výsledná cena bude prirátaná vo faktúre podľa hmotnosti objednávky.

Balík do 1kg –  2,00 €

Balík do 5kg –  2,10 €

Balík do 10kg –  2,20 €

3.5 Platba za doručenie do Českej republiky – SPS kuriér – doručenie na adresu do ČR

 Platba v hotovosti pri preberaní zásielky alebo platbou online.

V cene poštovného je započítané balenie.  V prípade výberu dobierky je poplatok 1 €

Výsledná cena bude prirátaná vo faktúre podľa hmotnosti objednávky.

Balík do 1kg do ČR – 7,00 €

Balík do 5kg do ČR – 7,10 €

Balík do 10kg do ČR – 9,90 €

3.6 Platba za doručenie do Českej republiky – Odberné miesto Parcel shop, ALZA BOXY a pod do ČR

 Platba v hotovosti pri preberaní zásielky alebo platbou online.

V cene poštovného je započítané balenie.  V prípade výberu dobierky je poplatok 1 €

Výsledná cena bude prirátaná vo faktúre podľa hmotnosti objednávky.

Balík do 1kg –  3,70 €

Balík do 5kg –  3,90 €

Balík do 10kg –  4,00 €

 1. PLATBY

4.1 Platba je možná prostredníctvom platobnej brány Besteron:

 1. a) za použitia všetkých obvyklých akceptovaných debetných alebo

kreditných platobných kariet alebo

 1. b) bankovým prevodom, pri ktorom presmeruje platobná brána Besteron kupujúceho priamo do internet bankingu ním zvolenej banky.

     1. c) dobierkou – platba v hotovosti pri prevzatí zásielky –  príplatok za dobierku je 1 €

4.2 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo neakceptovať iný spôsob platby    za objednaný a dodaný tovar ako je uvedené v Bode 4.1 Všeobecných podmienok.

4.3 Platba je možná iba v EUR. Kupujúci vytvorením a zaslaním elektronickej objednávky prejavil súhlas, že bol oboznámený, že súčasťou elektronickej objednávky je  jeho povinnosť riadne zaplatiť predávajúcemu Kúpnu cenu.

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 12 dní.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 1. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou SPS.

6.2 Dodanie Tovaru na adresu SPS kuriér na adresu prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Service

Objednaný tovar odovzdáme prepravcovi po potvrdení prijatia Vašej objednávky a ten následne tovar expeduje na miesto dodania, ktoré ste vopred uvideli v elektronickej objednávke.                                    

Dodaním tovaru sa rozumie jeho odovzdanie Vám ako kupujúcemu, prípadne Vami určenej osobe. V prípade, ak Vám prepravca dodá tovar na miesto určené v kúpnej zmluve, ste povinný ho prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie Vami poverenou osobou.

6.3 Doručenie do odberných miest Parcel Shop, ALZA BOXOV

Objednaný tovar odovzdáme prepravcovi po potvrdení prijatia Vašej objednávky a ten následne tovar expeduje na miesto dodania, ktoré ste vopred zvolili v elektronickej objednávke. 

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.


7.2 Záručná doba a spôsob skladovania je uvedená na etikete každého výrobku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebné neotvorený tovar v záruke nafotiť tak, aby bolo vidieť dátum spotreby na etikete a fotografiu poslať mailom. Po otvorení tovaru nie je možné tovar reklamovať.

POSTUP REKLAMÁCIE:
7.3 Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

7.4. Poslať mailom neotvorený nafotený výrobok, tak, aby bolo na etikete vidieť dátum spotreby.

8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.2 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.bezglutenovepecivo.sk  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

9.2 Odoslaním objednávky, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu  zo spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.3 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail katarina.kosmelova@orava.sk.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. Záverečné informácie

 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Námestove, dňa 23.07.2023